หลักสูตร SOLIDWORKS SURFACE MODELING

รายละเอียด: หลักสูตร SOLIDWORKS Surface Modeling สอนวิธีสร้างรูปร่างอิสระ

Lesson 1:

understanding surfaces

 • Solids and Surfaces
 • What is a Solid?
 • Creating Solids from Surfaces 
 • Decomposing a Solid into Surfaces
 • Working with Surface Bodies
 • Why Use Surfaces?
 • Continuity Explained
 • Workflow with Surfaces

Lesson 2:
introduction to surfacing

 • Similarities Between Solid and Surface Modeling
 • Basic Surfacing
 • Alternative to Trim

Lesson 3:
solid-surface hybrid modeling

 • Hybrid Modeling
 • Using Surfaces to Modify Solids
 • Interchanging Between Solids and Surfaces
 • Performance Implications
 • Surfaces as Construction Geometry
 • Making Copies of Faces
 • Flattening Surfaces

Lesson 4:
repairing and editing

 • Importing Data
 • File Translation
 • Why Do imports Fail?
 • Importing a STEP File
 • Geometry
 • Importing Data
 • Repairing and Editing Imported Geometry

Lesson 5:
blends and patches

 • Smoothing Patches
 • Boundary Surface
 • Freeform Feature
 • Corner Blends

Lesson 6:
COMPLEX Blends

 • Complex Blends
 • Freeform Feature

Lesson 7:
advanced surface modeling 

 • Stages in the Process
 • Ruled Surfaces
 • Lofting Surfaces
 • Modeling the Lower Half
 • Conclusion
 • Design Changes

Lesson 8:
master model techniques

 • Introduction to Master Models
 • Surface Master Model Technique
 • Working with a Solid Master Model
 • Specialized Features for Plastic Parts

Comments

error: ไม่อนุญาตให้คลิกขวา