คอร์ส SolidWorks Essentials วันที่ 26-30 มี.ค 2561 ลำพูน

บรรยากาศ อบรมการเขียนแบบ SolidWorks คอร์ส SolidWorks Essentials ณ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โดยกำหนดระยะเวลาในการเรียน 4 วัน เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบเขียนแบบ วันที่ 26 – 30 มีนาคม 2561

คอร์ส SolidWorks Essentials วันที่ 29 พ.ค ถึง 2 มิ.ย 60 แพร่

บรรยากาศการเปิดฝึกอาชีพเสริม สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 15 คน สถานที่ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ หากต้องการติดตามข่าวสารทาง Facebook สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ คลิกที่นี่

error: ไม่อนุญาตให้คลิกขวา